x

Telefoon: 088 – 111 25 25 | info@totalwall.nl

navigation

Deel online met anderen…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

Micropalen

Efficiënte, economische en niet-storende methode voor het stabiliseren van funderingen

Het Helifix DIXIE buispaalsysteem geeft structurele ondersteuning aan de funderingen van een gebouw na verzakking.  De efficiënte en economische stabiliseringsmethode voor funderingen schroeft in vrijwel elk bodemtype en is ideaal voor gebruik op plaatsen met beperkte toegang.  De micropalen veroorzaken minimale verstoring van het gebouw en overlast voor bewoners die tijdens de werkzaamheden gewoon in het gebouw kunnen blijven.

Deze volledig uitgewerkte oplossing bestaat uit drie componenten:

 • Spiraalvormig uiteinde
 • Verlengstuk
 • Steun

Klik hier om meer te weten te komen: http://www.duurzaamfunderingsherstel.nl/

 • Volledig uitgewerkte oplossing
 • Door de International Code Council (ICC) gecertificeerd systeem
 • Voldoet aan AC358, de internationale norm voor spiraalvormige ondersteuningssystemen voor funderingen
 • Buispalen vergroten de weerstand tegen bezwijken en hoge breukbelasting
 • Onafhankelijk geverifieerde nominale waarden tot 240 kN
 • Rechthoekige verbindingen vereenvoudigen het vastzetten en zorgen voor snellere installatie
 • Snelle installatie met minimum overlast/lawaai
 • Uitstekende kwaliteitscontrole op locatie door de juiste verhouding tussen koppel en capaciteit.
 • De belasting van elke geïnstalleerde paal kan worden getest.
 • Normaliter is alleen handapparatuur vereist
 • Geen verwijdering van afval of trilling
 • Casestudy’s zijn beschikbaar voor een groot aantal bodemtypes en voor dieptes tot 20 meter.
 • Het systeem sluit aan bij Helifix HeliBeam bovenbouw stabiliseringssystemen, met maximalisering van paalafstanden.
 • Netwerk van erkende installateurs

Het lastdragend vermogen van een spiraalvormige paal is afhankelijk van:

 1. De bodemgesteldheid – geëvalueerd door middel van standaardtechnieken.
 2. De geprojecteerde plaats van de spiraalvormige platen – oppervlak van plaat en aantal.
 3. Diepte van de platen onder het oppervlak.

Spiraalvormige platen moeten op basis van bodemonderzoek worden aangebracht tot een bepaalde diepte om het beste lastdragende vermogen te verzekeren.

Het mechanisme voor bodemgedrag gaat uit van de theorie dat het totale draagvermogen van de spiraalvormige paal gelijk is aan de som van het vermogen van de individuele platen.  Er wordt gewoonlijk geen rekening gehouden met de wrijving op de schacht in het midden.  De spiraalvormige platen worden met voldoende tussenafstand aangebracht om overlappen van individuele “drukbogen” te voorkomen, om de best mogelijke werking te verkrijgen.

Terzaghi’s vergelijking van het draagvermogen om het uiteindelijk draagvermogen van de bodem te berekenen staat hieronder aangegeven.

Qult=Ah (cNc+q’Nq+0.5γ’BNγ)

Where:
Qult – ultimate capacity of the soil, kN
Ah – projected plate area, m²
c -soil cohesion, kN/m²
q’ – effective overburden pressure, kN/m²
B – footing width (base width), m
γ’ – effective unit weight of the soil, kN/m³
Nc, N& Nγ – bearing capacity factors

Tussenafstanden van palen

Nadat het draagvermogen van de spiraalvormige paal is berekend, wordt aanbevolen dat de hart-hart afstand tussen de palen niet minder is dan vijf keer de diameter van de grootste plaat.

Veiligheidsfactor

Nadat het uiteindelijke vermogen van de spiraalvormige paal is vastgesteld moet een geschikte veiligheidsfactor worden toegepast, over het algemeen minimaal een factor van 2, om een acceptabel werkvermogen te geven.

De technische afdeling van Helifix beoordeelt elke situatie en de uit te voeren reparaties worden ingepland op basis van de schade, het gewicht van het gebouw en de bodemgesteldheid.  De systemen worden door opgeleide aannemers geleverd en geïnstalleerd.

 1. Er vindt met vooraf bepaalde tussenafstanden minimale uitgraving tot de voet van de fundering plaats.
 2. Er wordt een inkeping in de voetstukken gemaakt zodat de steun van de paal naast de muur van het pand kan worden aangebracht om excentrische belasting te voorkomen.
 3. De spiraalvormige paal wordt met licht handgereedschap diep in de stabiele ondergrond ‘geschroefd’ totdat het gewenste koppel wordt verkregen.  Dit bepaalt het lastdragende vermogen van de paal
 4. De palen worden voorzien van verstelbare L-vormige steunen en onder de fundering geplaatst.
 5. De steunen worden opgevijzeld om het gewicht van het gebouw te dragen.  Verdere verzakking wordt voorkomen aangezien de palen het gewicht van het gebouw dragen.

 

Stuur een aanvraag in

Submit an Enquiry