x

Telefoon: 088 – 111 25 25 | info@totalwall.nl

navigation

Deel online met anderen…

Click the icons below to share this page on
Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+ and Pinterest.

Het HeliBeam systeem

De kern van de renovatiestrategieën van Helifix is het unieke Helibeam systeem voor structurele versterking en reparatie

Het HeliBeam systeem gebruikt paren lange HeliBars die in mortel worden gehecht om metselwerkbalken te vormen die het bestaande metselwerk versterken en stabiliseren en de structurele belasting opnieuw verdelen.

Het is een snelle en kosteneffectieve methode voor het herstellen van de structurele integriteit van gebouwen en constructies waarvan het metselwerk defect is en zijn lastdragende vermogen heeft verloren.  Dit , in combinatie met andere Helifix ankers en bevestigingen, biedt een uitgebreid, betrouwbaar en economisch systeem voor reparatie en stabilisering van veel voorkomende structurele defecten.

Reparatie van bovenbouw bij verzakking

In de meeste gevallen kan het HeliBeam systeem een gebouw veilig maken door middel van steunbalken die het bestaande metselwerk versterken en die de belasting opnieuw verdelen, weg van het probleemgebied.  Het HeliBeam systeem herstelt, in combinatie met verankeren en hechten van scheuren, de volledige structurele integriteit.

Programma’s voor vervangen van defecte lateien/venster

Wanneer lateien hun lastdragende vermogen hebben verloren, is de traditionele oplossing om het metselwerk te verwijderen, het bovenliggende metselwerk mechanisch te ondersteunen en een nieuwe betonnen latei te installeren. Dit is een storend, tijdrovend en kostbaar proces.  Het HeliBeam systeem maakt met behulp van het bestaande metselwerk een steunbalk boven het venster, die structurele ondersteuning biedt, vaak tezamen met verticale verankering met DryFix of CemTies.  Voor het vervangen van vensters waarvan het raamkozijn is gebruikt om het metselwerk te dragen, biedt het HeliBeam systeem een snel en economisch middel om een latei te maken binnen het bestaande metselwerk.

Doorgebogen en losgekomen muren

Wanneer binnenmuren en scheidingsmuren losgekomen zijn van de buitenmuur biedt het HeliBeam systeem, afhankelijk van de specifieke situatie, horizontale verankering in de buitenmuur, terwijl BowTies zorgen voor zijwaartse verankering en met mortel verankerde CemTies worden gebruikt om de binnen- en buitenmuren weer aan elkaar te bevestigen.  Voor gescheurd metselwerk worden HeliBars, afhankelijk van de oorzaak van de scheur, met mortel bevestigd in uitgefreesde sleuven (doorgaans de mortelbedden) dwars over de scheur voor een eenvoudige, permanente en niet-storende stabilisering van het metselwerk.

  • Snel en gemakkelijk te installeren.
  • Herstelt de structurele stabiliteit met lagere kosten
  • Diepe steunbalken dragen en verdelen de structurele belasting
  • Er ontstaan geen verdere spanningen
  • Flexibiliteit laat normale structurele beweging toe
  • Economisch alternatief voor stutten / herbouwen
  • Vereenvoudigt het vervangen van lateien en vensters aanzienlijk
  • Voorkomt dure en storende afbraak en herbouw
  • Aantrekkelijke en niet-storende reparatiemethode
  • Effectief op alle metselwerkconstructies

1. Schraap of frees sleuven uit in de lintvoegen, zoals gespecificeerd

2. Reinig de sleuven en spoel ze met schoon water en doordrenk het element in de sleuf grondig

3. Gebruik het Helifix voegpistool om een ril HeliBond langs de achterkant van de sleuf aan te brengen

4. Gebruik het Helibar voegijzer om één HeliBar in de mortel te duwen om een goede dekking te verkrijgen.  Herhaal vervolgens stap 3 en 4.

5. Breng opnieuw een ril HeliBond aan over de zichtbare HeliBar en eindig 12 mm van het oppervlak. ‘Strijk’ stevig in de sleuf met behulp van het Helibar voegijzer

6. Voeg het mortelbed opnieuw en herstel de verticale scheuren met CrackBond TE

Stuur een aanvraag in

Submit an Enquiry